Advies en begeleiding

Wij kunnen u adviseren op velerlei gebieden, waarbij uw persoonlijke wensen en ideeën
altijd centraal zullen staan.
Hierbij kunt u denken aan:

*  Opstellen en/of beoordelen ondernemingsplan bij startende ondernemers
*  Investeringen en financieringsaanvragen
*  Keuze van de ondernemingsvorm c.q. omzetting van de ondernemingsvorm
*  Inkomensvoorzieningen (arbeidsongeschiktheid, pensioen, lijfrente)
*  Beoordeling hypotheekoffertes