Salaris administratie

Zodra u personeel in dienst neemt, krijgt u te maken met een veelvoud aan regels en regeltjes.
Ook hierbij kunnen wij uw administratieve zorg grotendeels uit handen nemen.
Wij verrichten de volgende werkzaamheden voor u:

*  Aan- en afmelden werknemers bij de diverse instanties, zoals belastingdienst, pensioenfonds,
    verzekeraars en arbodiensten
*  Verzorgen van de maandelijkse salarisstroken, salarisjournaalposten en betaalopdrachten
*  Verzorgen periodieke loonopgaven aan belastingdienst en uitvoeringsinstanties
*  Verzorgen jaaropgaven aan personeel, belastingdienst en uitvoeringsinstanties
*  Verzorgen ziek- en betermeldingen  bij verzekeraar
*  Opstellen arbeidsovereenkomsten
*  Toetsing aan en signalering wijzigingen in wet- en regelgeving